ပြည်ထောင်စု 2.3

ပြည်ထောင်စု fontဗားရှင်း အသစ် 2.3 ဖြစ်ပါတယ်။
- Pyidaungsu-2.3_Regular.ttf [DOWNLOAD]
- Pyidaungsu-2.3_Bold.ttf [DOWNLOAD]

Comments

Popular posts from this blog

Oppo ဖုန်းများတွင် Unicode ပြောင်းပုံ

ပြည်ထောင်စု font

Typing Tutor For Myanmar Unicode